De Historiek van 9de FOS "Wandelaar"

In den beginne

Er waren al zeescouts in Blankenberge voor W.O. 2, nl. in de schoot van de landscoutsvereniging BSB-BGB.

Na de oorlog groeide deze kern van zeescouts uit tot een aparte vereniging onder de vaandel van de Sea Scouts & Sea Guides België (9e SSB - SGB "Wandelaar").

Na jaren vergaderen zonder vast lokaal - we sommen even op:

- werd in 1968 door de toenmalige leiding en het steuncomité de beslissing genomen een bescheiden lokaal te bouwen in de Oude Wenduinse Steenweg op een steenworp van de Oesterput, daar kende de vereniging zijn eerste bloeiperiode tot het einde van de zeventiger jaren.

Na de vette jaren kwamen de magere jaren en alhoewel het ledenaantal terug liep, bleef er één koppig op post: Raymond De Meulenaere, de Master, die bleef hopen op een heropleving van de Sea Scouts.

Die heropleving kwam er toen een aantal oud-scouts eind 1996, onder impuls van de F.O.S. de fakkel overnamen en de vereniging terug leven inbliezen: het 9e F.O.S. "Wandelaar" was geboren (jan. 1997)