Lidgeld (scoutsjaar begin september - eind augustus)

Het lidgeld (verzekering inbegrepen) bedraagt voor de

Welpen: 40 euro

Aspiranten(JVG) en VG: 45 euro

Leiding: 40 euro

PS: geen korting meer voor meerdere leden binnenin 1 gezin.

Lidgeld te betalen ten laatste tegen 1 november op rek

BE36 0013 0023 4981 met vermelding naam lid